sobota 23. ledna 2016

Srovnávání v Google Analytics - zjistěte jestli konkurenci šlape SEO a PPC

Jedna z funkcí, kterou disponují mocné Google Analytics a přitom se při reportingu nevyužívá tak často jak by mohla, je tzv. "Srovnávání" (v anglické verzi logičtěji nazváno Benchmarking). Tato funkce vám umožňuje srovnání návštěvnosti vašeho webu s ostatními, tematicky podobnými. Například tedy i s konkurencí. GA vám neprozradí konkrétní weby, všechna data jsou sdílena anonymně. Použitelnost benchmarkingu spočívá u GA v tom, že ho lze filtrovat na úroveň země a města. Můžete tak srovnat svá čísla návštěv z ostatními, podobně zaměřenými weby z Prahy. Srovnání je pak možné na úrovni zdrojů návštěvnosti (SEO, PPC, FB atd.), lokality a zařízení. Právě srovnání na úrovni zdrojů (v CZ verzi možnost "Kanály") vám prozradí zda konkurence dokáže získávat více či méně návštěv z organického či placeného vyhledávání nebo z newsletteru. Srovnání je možné i z pohledu kvalitativních metrik. Můžete tak srovnat míru opuštění a průměrnou dobu strávenou na webu.

Benchmarking v Google Analytics aktivujete tím, že umožníte sdílení (anonymně) svých dat s ostatními.

1. Aktivace benchmarkingu se aktivuje na kartě Správce v sekci Nastavení účtu
 2. Srovnávání v Google Analytics - kde ho najdete v menu levého sloupce (Cílové publikum - srovnávání)
3. Ukázka benchmarkingu v Google analytics v úrovni zdroju návštěv