pondělí 24. června 2013

TZ Effectix: Internetové reklamě se daří (infografika)

 Internetové reklamě se v Česku daří, krizi úspěšně překonala a v letošním roce by měla dosáhnout obratu 12,9 miliard korun. V celkovém reklamním mixu má internetová reklama 17,4% podíl. Tyto a řadu dalších užitečných informací je možné získat z rozsáhlé infografiky „Česko a internetová reklama“, kterou dnes zveřejnila společnost Effectix.com v rámci projektu Doba webová v číslech.


 V loňském roce se v Česku v internetové reklamě protočilo 11,2 miliardy korun a letos se očekává růst na 12.9 miliardy. Případnou krizi internetová reklama překonala a úspěšně roste. S 17,4% podílem se řadí na třetí místo z pěti základních typů reklamy (nejvíce stále samozřejmě představují televizní reklamy, 47,1 %, následuje tisk s 27,5%).
„Internetová reklama je dlouhodobě jeden z nejrychleji rostoucích typů reklamy,“ říká David Bauckmann, jednatel společnosti Effectix.com.  „Výdaje do internetové reklamy dlouhodobě rostou, dokáže nabídnout dobře měřitelné výsledky, cílení, moderní způsoby komunikace. Právě na měřitelné výsledky se tradičně soustřeďujeme v další vlně dat projektu Doba webová v číslech,“ dodává.

Kdo nejvíce utrácí za display reklamu na českém Internetu

Na internetovou reklamu řada firem sází a investuje do ní nemalé prostředky. Zajímavé je, že to zdaleka nejsou čistě internetové společnosti,  byť na prvním místě najdete Internet Mall.

Kde se nejvíce inzeruje?

Tradičně místem kde se nejvíce inzeruje display reklama z hlediska provozovatelů je Seznam.cz. Na jeho serverech se od června loňského do května tohoto roku protočily 2,3 miliardy korun a z celkového objemu reklamy v tomto období tak šlo o skoro 40 %.

Na konkrétních serverech se nejvíce reklamy v témže období protočilo na Centrum.cz, ale Seznam.cz,velmi těsně následuje. (Pozn.: Centrum.cz vychází nejlépe hlavně proto, že v něm Centrum Holdings agreguje mnoho služeb).

Z čeho se internetová reklama skládá

Z pohledu různých druhů internetové reklamy je možné ji rozdělit na několik typů – výkonnostní reklamu v podobě reklamy ve vyhledávání a v reklamní obsahové síti, klasickou bannerovou, reklamu v katalozích a řádkovou inzerci, videoreklamu, RTB (real time bidding), PR články či mobilní reklamu.
„Zvýšené investice do videoreklamy, reklamních sítí i mobilní reklamy ovlivňují v posledním roce nové technologie Google, které umožňují inzerentům v systému AdWords efektivní oslovení potenciálního zákazníka například pomocí remarketingu, Youtube a nejnověji formátem PLA (product listing ads) pro internetové obchody,“ upozorňuje Martin Vinš, manažer konzultantů u Effectix.com. „V nadcházejícím roce pak očekávám výrazný růst stále v podstatě nových a trendových kanálů mobilní reklamy, RTB a zejména obsahu,“ dodává.

Nejinzerovanější značky
Jaké značky jsou nejvíce inzerovány v display reklamě na českém Internetu? Operátoři a prodejci tradičně patří mezi nejvíce inzerované.

Jaká je reklama ve srovnání s dalšími typy internetového marketingu
Doba webová v číslech tradičně nabízí pohled na data získaná z Google Analytics z 2100+ firemních webů za období 2010 až 2012. Umožňuje tak porovnat, jak fungují jednotlivé typy internetového marketingu.
I přesto, že investice do přímých nákladů na internetovou reklamu (kampaně) jsou obecně nejvyšší, jejich podíl na celkové návštěvnosti je dlouhodobě nižší, než návštěvnost „zdánlivě” neplacených kanálů jako jsou vyhledávače, odborné články, sociální sítě či blogy.“ upozorňuje Martin Vinš, manažer konzultantů u Effectix.com. „Je to další impuls, proč začít vážně přemýšlet o inbound marketingové strategii i pro malou a střední firmu. Z dlouhodobého hlediska se vyplatí investovat do větší komunikace s cílovou skupinou formou poskytování hodnotných informací a dat na webu i mimo něj, a to na místě, kde je potenciální zákazník očekává,“ dodává.
Z pohledu přivádění návštěvníků na weby jsou na tom nejlépe návštěvy z vyhledávačů a přímé návštěvy. V Internetové reklamě nejvíce návštěvníků přivádějí PPC kampaně (10 %), následují bannery a ostatní formy reklamy (5 %) a e-mailing (3 %), který také počítáme do kampaní na přivádění návštěvníků.

Z hlediska vývoje roste vliv vyhledávačů a právě kampaní (bannery, PPC a e-mailing). Klesá podíl příchodů z odkazujících stránek a nejvýraznější klesá podíl přímé návštěvnosti.
Nejvíce stránek si prohlédnou ale právě návštěvy z bannerů, e-mailingu a ostatních druhů kampaní. Návštěvy z reklamních bannerů vedou až 8,1 průměrně zhlédnutých stránek. Dobré výsledky ale bannery ukazují i u doby strávené na stránce – 3 minuty a 28 sekund jsou pouze o několik sekund horší než nejlepší výsledek, tedy 3 minuty a 34 sekund u návštěv z e-mailingů.
Návštěvníci přicházející na web z bannerů opouštějí stránku okamžitě v 52 % případů. V nejmenší míře návštěvy z e-mailingu (44 %).

Vhodné je také vědět, že bannery nepatří k nejlepším zdrojům nových návštěv (37% podíl u bannerů). Nejlépe jsou na tom odkazující stránky (49 %), ale PPC (internetová reklama s placením za proklik) je na druhém místě s 47 procenty.

Které servery přiváděly nejvíce návštěvníků

Jakkoliv je vzorek 2100+ serverů v Době webové v číslech malý, je stejně zajímavé se podívat, jaké servery přiváděly v roce 2012 nejvíce návštěvníků, pokud šlo o návštěvníky prostřednictvím internetové reklamy. Pamatujte ale na to, že následující tabulka odpovídá hlavně tomu, kde servery obsažené ve vzorku inzerovaly.

Doba webová v číslech

Dobu webovou v číslech najdete na www.doba-webova.com. Zdrojem jsou data z analytického a statistického nástroje Google Analytics použitého na 2 100+ firemních webech v roce 2012. Samotné zpracování a vyhodnocení dat provádí Effectix.com od roku 2010 a díky tomu je možné sledovat i některé trendy.
Doba webová si neklade nároky na úplnost, přesnost a nemůže zdaleka obsáhnout „celý český Internet“. Jejím smyslem je upozornit na zajímavé trendy, změny v chování internetových uživatelů a poskytnout informace, které je možné dále použít, zejména tam, kde je možné stavět na tom, že data pocházejí z firemních webových stránek. V každém případě je ale vhodné je podrobit kritickému myšlení a hodnotit je v odpovídajících souvislostech.
Zveřejněné informace bude Doba webová průběžně aktualizovat a doplňovat, tak aby se www.doba-webova.com mohla stát zajímavým a užitečným informačním zdrojem.
Data z první části jsou převzatá od Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Více informací a metodiky naleznete na www.spir.cz  a www.admonitoring.cz.

O společnosti Effectix.com
Effectix.com, s.r.o. zajišťuje pro rozsáhlé portfolio svých klientů služby v oblasti efektivního internetového marketingu. Od výroby webových stránek nebo internetových obchodů, přes SEO až po následnou propagaci a zviditelnění firem na Internetu. Poskytuje komplexní servis v internetové oblasti s jasným zaměřením na maximalizaci okamžitých prodejních výsledků. S nadstandardním klientským servisem pracuje pro malé, střední i velké firmy.