čtvrtek 25. dubna 2013

Effectix.com: Některé internetové katalogy mají stále své místo a smysl

Nová bleskovka našeho projektu Doba Webová, kde zveřejňujeme zajímavá data návštěvnosti a ostatních metrik Google Analytics u více než 2000 webů.

Katalogy nejsou mrtvé. Pokud zajiťují návštěvnost firemnímu webu jako odkazující stránka, jsou to i hodnotné zpětné odkazy pro vyhledávače (například firmy.cz či najisto.centrum.cz).

Oficiální TZ z 25.4.2013

Které české internetové katalogy jsou úspěšné a efektivní pro online marketing? Jsou internetové katalogy coby zdroj návštěv stále významné? Do kterých katalogů má smysl investovat čas a peníze? Na tyto základní otázky dává odpovědi Doba webová v číslech společnosti Effectix.com

Význam internetových katalogů jako zdrojů návštěv pro firemní komerční webové stránky rychle klesá, ale stále je velký natolik, aby do nich mělo smysl investovat čas i peníze. Prvenství v přivádění návštěvníků patří katalogu Firmy.cz, který nejenom přivádí nejvíce návštěvníků (v absolutních číslech), ale také nabízí největší potenciál konverze.

„Zápisy ve firemních katalozích jsou klasické zpětné odkazy. Svůj nepřímý vliv na pozice ve vyhledávačích stále mají odkazy ze známých katalogů s vysokou návštěvností,“ upozorňuje David Bauckmann, jednatel společnosti. „Především dobře optimalizovaný zápis firmy v nejdůležitějším českém katalogu firmy.cz, je vyhledávači brán jako velmi silný zpětný odkaz. Mnoho firem nevyužívá plně možnosti, kdy například popisky neobsahují klíčová slova a jsou zbytečně stručné. I zde, stejně jako v linkbuildingu obecně, platí, že čím více návštěvnosti zápis v katalogu webu zajišťuje, tím kvalitnější zpětný odkaz to je,“ dodává. 

V období od ledna do února 2013 přivedly Firmy.cz na sledované firemní Stránky skoro tři čtvrtiny návštěv ze všech sledovaných internetových katalogů (491 tisíc). Na druhém místě je se značným odstupem Najisto.centrum.cz (71 tisíc).
Zajímavé je i chování návštěvníků, které z katalogů přicházejí. Nejdelší průměrnou délku návštěvy má další katalog od Seznamu, odkazy.seznam.cz a firmy.cz jsou na druhém místě s poměrně velkým odstupem. Stejný katalog vítězí i v průměrném počtu zhlédnutých stránek (8.7), kde firmy.cz jsou také na druhém místě (7.8) – oba zmíněné jsou přitom nad průměrem (7.2).
Z ostatních katalogů vynikají Zlatestranky.cz nejnižší mírou okamžitého opuštění (26 %) a nejvyšší mírou procenta nových návštěv (73 %). Firmy.cz se ale v míře okamžitého opuštění příliš neliší (27 %) a nových návštěvníků přivádějí 53 %. Zajímavé je, že nejvíce návštěvníků opouštějících okamžitě vstupní stránku přichází z Hyperinzerce.cz (67 %) a Najisto.centrum.cz (51 %).

Pomůže nebo uškodí firmám investovat do malých, prakticky neznámých, katalogů? „Naše zkušenost je taková, že podobné techniky se řada firem pokouší využívat, ale nemají žádný pozitivní efekt, jde hlavně o neefektivně vynaložené prostředky,“ vysvětluje Martin Vinš, vedoucí SEO konzultantů Effectix.cz. „Nelze jednoznačně říci, že by něco takového bylo nebezpečné, ale může dojít k penalizaci takového katalogu a následnému vlivu i na odkazy v něm uvedené,“ dodává.
Má smysl zápis do většího množství katalogů? „Smysl mít může, pokud nebudou náklady s tím spojené neúměrné výsledku. A také tomu, jestli jde pouze o realizaci zpětného odkazu, nebo zda firma chce, aby z katalogu skutečně přicházeli návštěvníci,“ říká Martin Vinš. 
Dobu webovou v číslech najdete na www.doba-webova.com. Zdrojem jsou data z analytického a statistického nástroje Google Analytics použitého na (aktuálně) 2 100 firemních webech. Samotné zpracování a vyhodnocení dat provádí Effectix.com od roku 2010 a díky tomu je možné sledovat i některé trendy.

Doba webová si neklade nároky na úplnost, přesnost a nemůže zdaleka obsáhnout „celý český Internet“. Jejím smyslem je upozornit na zajímavé trendy, změny v chování internetových uživatelů a poskytnout informace, které je možné dále použít, zejména s ohledem na to, že data pocházejí z firemních webových stránek. V každém případě je ale vhodné je podrobit kritickému myšlení a hodnotit je v odpovídajících souvislostech.

Doba webová v číslech postupně zpracovává analýzy a studie a zveřejněné informace bude průběžně aktualizovat a doplňovat, tak aby se adresa www.doba-webova.com stala zajímavým a užitečným informačním zdrojem.

O společnosti Effectix.com

Effectix.com, s.r.o. zajišťuje pro rozsáhlé portfolio svých klientů služby v oblasti efektivního internetového marketingu. Od výroby webových stránek nebo internetových obchodů, přes SEO až po následnou propagaci a zviditelnění firem na Internetu. Poskytuje komplexní servis v internetové oblasti s jasným zaměřením na maximalizaci okamžitých prodejních výsledků. S nadstandardním klientským servisem pracuje pro malé, střední i velké firmy.